2016 m. 1-o ketvirčio ataskaita pagal VSAFAS

2016_m.__I_ketv._aiškin._raštas

Veiklos_rezultatų_ataskaita_01

Finansinės_būklės_ataskaita_01

20_VSAFAS_4_priedas_I