2016 m. 2-o ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2016_m.__II_ketv._aiškin._raštas

Veiklos_rezultatų_ataskaita_2

Finansinės_būklės_ataskaita_2

Finansavimo_sumu_pazyma__2_ketvrt