2017 m. 1-o ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

1.Aiškinamasis raštas

2.Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

3.Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

4.Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą,biudžeto pajamų iš mokėsčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (1)