2017 m. III ketvircio tarpines finansines ataskaitos

2017 m. III ketvircio tarpiniu finansiniu ataskaitu aiskinamasis rastas

Finansines bukles ataskaita pagal 2017 m. rugsejo30 d. duomenis

Veiklos rezultatu ataskaita pagal 2017 m. rugsejo 30 d. duomenis

Pazyma del finansavimo sumu

Finansavimo sumos pagal saltini, tiksline paskirti ir ju pokycius per ataskaitini laikotarpi