2017 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų

Forma Nr.1 ataskaita Nr.F-1

Forma Nr.1 ataskaita Nr.F-2

Forma Nr.2 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Forma Nr.4 moketinu ir gautinų sumų ataskaita