2018 metu I ketvircio tarpines ataskaitos

2018 metu I ketivircio tarpiniu finansiniu ataskaitu sutrumpintas aiskinamasis rastas

Finansines bukles ataskaita F-46

Finansines bukles ataskaita F-47

Finansavimo sumos pagal saltini, tiksline paskirti ir ju pokyciai per ataskaitini laikotarpi pagal 2018 m. kovo 31d. duomenis