2018 metu II ketvircio biudzeto islaidu vykdymo ataskaita

Aiskinamasis rastas prie 2018 m. II ketvircio biudzeto islaidu vykdymo ataskaitu

Biudzeto islaidu samatos vykdymo 2018 m. birzelio 30 d. ataskaita

Biudzetiniu istaigu pajamu imoku i biudzeta, biudzeto pajamuis mokesciu dalies ir kitu lesu,skiriamu programoms finansuoti, 2018 m. birzelio 30 d.ataskaita F-52

Biudzetiniu istaigu pajamu imoku i biudzeta,biudzeto pajamu is mokesciu dalies ir kitu lesu, skiriamu programoms finansuoti, 2018 m. birzelio 30 d. ataskaita F-53

Biudzetiniu istaigu pajamu imoku i biudzeta, biudzeto pajamu is mokesciu dalies ir kitu lesu, skiriamu programoms finansuoti, 2018 m. birzelio 30 d. ataskaita F-54

Informacija apie islaidu ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui isigyti vykdyma 2018 m. birzelio 30 d.

Moketinu ir gautinu sumu 2018 m. birzelio 30d. ataskaita