2018 metu II ketvircio tarpines ataskaitos

2018 m. II ketvircio tarpiniu finansiniu ataskaitu aiskinamasis rastas

veiklos rezultatu ataskaita pagal 2018 m. birzelio 30 d. duomenis 

finansines bukles ataskaita pagal 2018 m. birzelio 30 d. duomenis

finansavimo sumos pagal 2018 m. birzelio 30 d. duomenis