Ataskaitos

Finansinės ataskaitos

2022m. finansinių ataskaitų rinkinys

2022m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita  

2022 m. III ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2022 m. III ketvirčIo biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos

2022 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos

2022 m. II ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2022 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos

2022 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitos