skelbimas

SVEIKINAME!

 

Plačiau

SVEIKINAME!

 

Plačiau

Kovo_11_d

IŠ KONKURSŲ SUGRĮŽUS

Doc1Vasario 26 d. Utenos muzikos mokykloje vyko I-asis prof. Veronikos Vitaitės tarptautinis fortepijoninių ansamblių konkursas. Idėja pagrįsta vadovaujantis Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos nuostatomis, kuriomis siekiama užtikrinti gabių vaikų visavertį muzikinį ugdymą, sudarant tinkamas edukacines sąlygas.

Plačiau

SVEIKINAME!

Plačiau

SVEIKINAME!

Plačiau

Sėkmė lydėjo ir toliau

Doc1 

,,Mylėkite muziką. Muzika – kaip ir saulė, žmogų sušildo ir apšviečia“.

                                                                                      Balys Dvarionas

Plačiau

SVEIKINAME!

Plačiau

SVEIKINAME!

 

Plačiau