Skyrių ugdymo programos

ZARASŲ MENO MOKYKLOS PRADINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA

ZARASŲ MENO MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA

ZARASŲ MENO MOKYKLOS PRADINIO DAILĖS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA

ZARASŲ MENO MOKYKLOS PAGRINDINIO DAILĖS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA

ZARASŲ MENO MOKYKLOS PRADINIO CHOREOGRAFIJOS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA 

ZARASŲ MENO MOKYKLOS PAGRINDINIO CHOREOGRAFIJOS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA 

ZARASŲ MENO MOKYKLOS KRYPTINGO UGDYMO MENO KOLEKTYVUOSE PROGRAMOS NUOSTATOS

ZARASŲ MENO MOKYKLOS NEFORMALIOS DAILĖS STUDIJOS UGDYMO PROGRAMA 

ZARASŲ MENO MOKYKLOS ŠOKIO STUDIJOS VINGURINIS UGDYMO PROGRAMA 

JAUNŲJŲ DIZAINERIŲ STUDIJOS UGDYMO PROGRAMA 

ZMM LĖLIŲ TEATRO DIRBTUVĖLIŲ UGDYMO PROGRAMA