Skyrių ugdymo programos

ZARASŲ MENO MOKYKLOS PRADINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA

ZARASŲ MENO MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA

ZARASŲ MENO MOKYKLOS PRADINIO DAILĖS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA

ZARASŲ MENO MOKYKLOS PAGRINDINIO DAILĖS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA

ZARASŲ MENO MOKYKLOS PRADINIO CHOREOGRAFIJOS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA 

ZARASŲ MENO MOKYKLOS PAGRINDINIO CHOREOGRAFIJOS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA 

ZARASŲ MENO MOKYKLOS KRYPTINGO UGDYMO MENO KOLEKTYVUOSE PROGRAMOS NUOSTATOS

Trumpalaikės ugdymo programos:

NVŠ NEFORMALI DAILĖS STUDIJA

NVŠ NEFORMALI VIZUALIŲJŲ MENŲ STUDIJA

NVŠ PLUNKSNELĖ

NVŠ RITMIKOS STUDIJA muzika 

NVŠ RITMIKOS STUDIJA šokio 

NVŠ Teatro-studija-STOGAS

NVŠ VINGURINIS (1)

NVŠ VOKALINIS ANSAMBLIS LUNGA

NVŠ Dailė suaugusieji

NVŠ INSTRUMENTINĖS MUZIKOS STUDIJA INVERSO 

NVŠ Keramika suaugusiųjų

NVŠ KERAMIKOS STUDIJA

NVŠ Lėlių teatras 

NVŠ LIETUTIS 

NVŠ Modernaus šokio studija

NVŠ MODERNIOS MUZIKOS KŪRIMAS

NVŠ muzikinės saviraiškos programa