ZARASŲ MENO MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ ŪKVEDŽIO PAREIGYBEI

Darbo pobūdis

Neterminuota darbo sutartis, 1 etatas (40 val. per savaitę)

Pareigybės aprašymas

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, higienos, sanitarijos norminių aktų bei viešųjų pirkimų reikalavimų išmanymas;
 • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, dirbant su MS Office programiniu paketu ir internetu;
 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei ją dokumentaliai įforminti;
 • savarankiškai planuoti, atsakingai organizuoti / atlikti ūkio srities veiklą;
 • kiti reikalavimai nustatyti pareigybės aprašyme.

 

Privalumai:

 • panašaus darbo pobūdžio ar administravimo patirtis;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės, civilinės saugos pažymėjimai (išmanymas);
 • viešųjų pirkimų organizavimo patirtis ar išmanymas, darbo su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema įgūdžiai;
 • muzikos instrumentų, garsinimo aparatūros specifikacijų bei remonto darbų išmanymas;
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas bei galimybė naudotis automobiliu.

 

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Prašymo forma);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, darbo patirtį, stažą (jei toks yra) patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

 

Atrankos būdas – pokalbis. Apie pokalbio laiką pretendentai bus informuoti telefonu.

Prašymai dalyvauti konkurse ir dokumentai priimami Zarasų meno mokyklos raštinėje arba el. paštu meno.mok@zarasai.lt  iki kovo 6 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami.

ZMM_PAREIGYBĖS_APRAŠYMAS

ZMM PRASYMO FORMA