Parengtos Zarasų rajono Dusetų meno mokyklos reorganizavimo sąlygos

Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-94 „Dėl sutikimo reorganizuoti Zarasų rajono Dusetų meno mokyklą“ parengtos Zarasų rajono Dusetų meno mokyklos reorganizavimo sąlygos, kurios nustato reorganizuojamos mokyklos reorganizavimo, prijungiant prie reorganizavime dalyvaujančios mokyklos, tvarką.

 1. Duomenys apie reorganizuojamą biudžetinę įstaigą:

   

   

   

  1. 1 juridinio asmens pavadinimas – Zarasų rajono Dusetų meno mokykla;
  2. 2 juridinio asmens kodas – 190212769;
  3. 3 teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  4. 4 buveinė – Zarasų r., Dusetos, Vytauto g.56;
  5. 5 registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Juridinių asmenų registras, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1995 rugpjūčio 8 d.
 2. Duomenys apie reorganizavime dalyvaujančią biudžetinę įstaigą:

   

   

   

  1. 1 juridinio asmens pavadinimas – Zarasų meno mokykla;
  2. 2 juridinio asmens kodas –190212420 ;
  3. 3 teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  4. 4 buveinė – Zarasai, Dariaus ir Girėno g. 11;
  5. 5 registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Juridinių asmenų registras, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1995 m. rugpjūčio 8 d..
 3.  Reorganizavimo būdas – prijungimo, prijungiant Zarasų rajono Dusetų meno mokyklą prie Zarasų meno mokyklos. Pasibaigiantis juridinis asmuo – Zarasų rajono Dusetų meno mokykla. Visos Zarasų rajono Dusetų meno mokyklos teisės ir pareigos Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pereina Zarasų  meno mokyklai nuo 2021 m. rugsėjo 10 d. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Zarasų meno mokykla, kuri vykdys neformalaus ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas.
 4. Informuojame, kad nuo 2021 m. gegužės 18 d. su Dusetų meno mokyklos reorganizavimo sąlygomis galima susipažinti mokyklų interneto svetainėse http://menas.dusetos.lm.lt ir www.zmm.lt bei Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.zarasai.lt,  o nuo 2021 m. gegužės 31 d.  su Zarasų meno mokyklos nuostatų projektu bei Zarasų meno mokyklos praėjusių trejų finansinių metų ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis mokyklos internetinėje svetainėje www.zmm.lt.

 

Zarasų rajono Dusetų meno mokyklos direktorė                

Dalia Deinienė

Zarasų meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas                                

Rasa Juškėnienė  

Daugiau informacijos:

http://www.zarasai.lt/naujiena_parengtos-zarasu-rajono-dusetu-meno-mokyklos-reorganizavimo-salygos_11563