DAINU DAINELĘ

13    Birželio 15 -ąją zarasiškius ir miesto svečius, mylinčius dainą ir šokį pakvietė Rytų Aukštaitijos dainų šventė „Dainu dainelę“,  kuri skirta Lietuvos muzikos patriarcho Juozo Naujalio 150-mečio jubiliejui paminėti. Seimui nutarus 2019-uosius paskelbti kompozitoriaus, pedagogo, dirigento  Juozo Naujalio metais,  kompozitoriui ir dirigentui Lionginui Abariui kilo idėja  Zarasuose surengti Dainų šventę, skirtą šiam garsiam Lietuvos muzikui.

               „Lietuva brangi“ – Liongino Abariaus mostui paklusę užgieda dainų šventės chorai ir visi susirinkusieji į šventę. Pasigirdus audringiems plojimams, sveikinimo žodžius tarė meras Nikolajus Gusevas, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa. Po šių sveikinimų Zarasų krašto Garbės piliečiui Lionginui Abariui, kuris rugpjūtį minės savo 90-mečio jubiliejų, Zarasų ežerais nuvilnija ,,Ilgiausių metų“.

             Dainų šventės repertuarą sudarė Juozo Naujalio, Liongino Abariaus, Leonido Abario, Nijolės Sinkevičiūtės, Algimanto Bražinsko, Gintauto Abariaus ir kitų kompozitorių dainos.

            Šventės pabaigoje Zarasų meras Nikolajus Gusevas įteikė padėkos raštus visiems šventės kolektyvų vadovams ir dirigentams, o nuo Maestro Liongino Abariaus – knygą „Susitikimai“, kuri  išleista 2019 metais. Skaitant knygos puslapius, autorius rašo: „Knyga „Susitikimai“ – tai prisiminimai apie gyvenimą, kūrybinę veiklą, bendravimą ir bendradarbiavimą su įvairiais dirigentais, kompozitoriais, koncertmeisteriais, pedagogais, poetais, kurie, būdami artimai susiję su mano  gyvenimu ir kūrybine veikla, paliko ryškų pėdsaką Lietuvos choro meno istorijoje. Stengiausi nesikartoti ir nepateikti enciklopedijose ir kituose leidiniuose jau esamos informacijos.“

            … „Manyje nuo vaikystės dega, liepsnoja protėvių dvasia. Jos šviesa man rodo gyvenimo kelią, prasmę, lemia sėkmę darbuose, kūryboje! Aš tvirtai tikiu Lietuvos ateitimi. Ne visi išsivaikščios dėl, Vinco Kudirkos žodžiais, trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto. Tikrieji Lietuvos sūnūs ir dukros sukurs tokią Lietuvą, apie kokią mes svajojom.“

             „…Lietuva buvo ir bus dainų šalis. Susitelkime, ruoškimės ateinančioms dainų šventėms, kad jos būtų prakilnios ir didingos. Tegul visas pasaulis išgirsta, pamato, kad Lietuva – dainų šalis!“

Jūratė Stacevičiūtė

Zarasų meno mokyklos mokytoja