JUOZUI NAUJALIUI – 150

DSCF5367  Lietuvos Respublikos Seimas 2019-uosius paskelbė Lietuvos muzikos patriarcho Juozo Naujalio  metais. Seimas siekia paskatinti Lietuvos visuomenę, ypač jaunimą domėtis Juozo Naujalio kūrybiniu  palikimu, kaip tautinės lietuvių muzikos simboliu šių dienų žmogui ir valstybei.

       Pagrindinis gimtadienio akcentas nuaidėjo Raudondvaryje, kompozitoriaus gimtinėje. Daug gražių ir prasmingų renginių vyko ir dar tebevyksta visoje Lietuvoje. Zarasų krašto garbės pilietis kompozitorius Lionginas Abarius surengė įspūdingą Rytų Aukštaitijos dainų šventę „Dainu dainelę“ Zarasuose, skirtą lietuvių profesionaliosios muzikos patriarchui, kompozitoriui ir dirigentui Juozui Naujaliui paminėti.

       Mūsų mokykloje surengta atvira muzikos istorijos pamoka tarsi įtvirtinimui žinių apie šią iškilią asmenybę. Muzikos skyriaus absolventės Airinga Šapalaiė ir Marta Oginskytė

demonstruodamos skaidres pristatė kompozitoriaus biografiją bei kūrybą. Augo kompozitorius gausioje šeimoje. Krikštatėvio pamokytas groti vargonais, pirmą kartą grojo mišiose  Raudondvario bažnyčioje. Vėliau mokslai Varšuvoje. Muzikos žinias gilino Vokietijoje. Dirbo Kauno katedros vargonininku, siekė, kad bažnyčiose skambėtų profesionali muzika. Subūrė chorą „Daina“ bei tuo pačiu pavadinimu draugiją, leido pirmąjį lietuvišką  muzikos laikraštėlį „Vargonininkas“, įsteigė pirmą lietuvišką knygyną. Mokė gabius jaunuolius muzikos, iš šių pamokų išsivystė pastovūs chorvedžių vargonininkų kursai. Kaune įsteigė privačią muzikos mokyklą, kuri peraugo į konservatoriją.  Buvo aktyvus  pirmosios Lietuvoje dainų šventės 1924 metų organizatorius ir vyriausiasis dirigentas.

      Pamokoje mokyklos jungtinis choras drauge su mokytojais atliko „Lietuva brangi“, kuri tapo antruoju Lietuvos himnu Tėvynei, jos gamtai, žmonėms. Choristų lūpose iškilmingai skambėjo „Jaunimo giesmė“.  Juozas Naujalis – profesionaliosios  muzikos pradininkas. Jo kūrybinį palikimą sudaro apie 100  įvairių žanrų  pasaulietinės ir religinės muzikos kūrinių. 13  mišių, apie 20 motetų, giesmės, simfoninė poema „Ruduo“, pjesė „Svajonė“… Svarbią vietą užima originalios ir harmonizuotos dainos chorams, nemaža dalis chorinių dainų parašytų Maironio žodžiais. Kūrė ir instrumentinę muziką, kuri artima romantizmui. Mokytojos  Vida Buivienė (violončelė) ir Jūratė Tumėnienė (fleita) atliko garsiąją „Svajonę“. Vargonai buvo mėgstamiausias kompozitoriaus instrumentas. Visi, kam teko girdėti jį vargonuojant, prisimena, kaip tikrą virtuozą, improvizatorių. Klausėmės Preliudo vargonams Nr.3 G-dur. Pamokoje šių eilučių autorė skaitė ištraukas iš Onos Narbutienės knygos „Juozas Naujalis“ apie kompozitoriaus draugystę su Maironiu bei didžiulį norą  tapti vargonininku. Susirinkusieji klausėsi chorinės dainos „Vasaros naktys“ bei Noktiurno fortepijonui. Kadangi kompozitorius kūrė  nemažai ir bažnytinės muzikos, pasitinkant didžiąsias metų šventes –  Šventas Kalėdas, vaikų choras  pamoką užbaigė trimis  Juozo Naujalio giesmėmis: „Gul šiandieną“, „Tyliąją naktį“, „Sveikas, Jėzau gimusis“.

Jūratė STACEVIČIŪTĖ,

Zarasų meno mokyklos mokytoja