MUZIKOS ISTORIJOS PAMOKA

2    Pasitinkant pasaulinę muzikos dieną Zarasų meno mokykloje surengėme muzikos istorijos pamoką M. K. Čiurlionio – 145-osioms gimimo metinėms paminėti.

Apie lietuvių menininką, dviejų meno šakų – muzikos ir dailės atstovą, pasakojo ir skaidres susirinkusiems  demonstravo Airinga Šapalaitė. M. K.Čiurlionio Kanoną op. 9 Nr. 2  fortepijonu  paskambino Marta Oginskytė, Preliudą a-moll atliko Kipras Lazdauskas, Preliudą h-moll op.11 Nr. 3 -Nelija Prapuolenaitytė. Skambėjo simfoninių poemų „Miške“ ir „Jūra“ fragmentai. Mokyklos choristai atliko dvi harmonizuotas M. K. Čiurlionio lietuvių liaudies dainas „Dainų dainelė“ ir „Šocas“.  

               Pamoką užbaigėme mokinių skaitomomis mintimis apie muziką, jaunosios solistės Elzės Lukošiūnaitės atliekama daina  „Maža panelė“. Choristų lūpose suskambėjo „Himnas muzikai“, kuris dar kartą priminė mokiniams M. K. Čiurlionio mintį, kad „Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas…

Jūratė Stacevičiūtė,

Zarasų meno mokyklos mokytoja