VILHELMUI STOROTAI VYDŪNUI – 150

DSCF3874 

                       2018–aisiais metais sukanka 150 metų kai gimė filosofas, dramaturgas, publicistas, chorų puoselėtojas ir chorinių dainų kūrėjas Vilhelmas Storosta Vydūnas (slapyvardis).

                       Ta proga Zarasų meno mokykloje vyko atvira muzikos istorijos pamoka šiai iškiliai asmenybei. Mokyklos  jungtinis  choras (vadovės Šviesuolė Venclovaitė ir Jūratė Stacevičiūtė) atliko dvi Vydūno dainas: „Lietuvių giesmė“ ir „Lietuva, brangi, šalele“. Muzikos skyriaus mokinės Meda Matiukaitė ir Ugnė Tokariovaitė, susirinkusiems pristatė Vydūną kaip asmenybę, ryškiausius gyvenimo ir kūrybos momentus.

                       Vilhelmas Storosta gimė netoli  Šilutės, Jonaičių kaime. Augo gausioje šeimoje. Vydūno tėvas savo sūnų skatino gerai ir atsakingai  mokytis. Baigęs Ragainės mokytojų seminariją studijavo Greifsvaldo, Halės, Leipcigo, Berlyno universitetuose. Kintuose jau pats mokė lietuvių ir vokiečių kalbų, tačiau ilgiausiai darbavosi Tilžėje. Jo darbų pagrindinė idėja – vidinis, dvasinis žmogaus ir visos tautos tobulėjimas, bekraštė meilė savo tėvynei Lietuvai. Vydūnas buvo įsitikinęs, kad filosofija, literatūra ir muzika yra pagrindiniai žmogaus dvasingumo ugdymo šaltiniai. 1895 metais Vydūnas įkūrė Tilžės lietuvių giedotojų draugiją ir net 40 metų jai vadovavo. Išleido du dainų rinkinius „Lietuvos aidas „ ir „Lietuvos varpeliai“. Rengė lietuviškus vaidinimus, dainų šventes.

                       Pamokoje klausėmės choro „Jauna muzika“  giesmės  „O kad aš Jį regėčiau“ bei stebėjome dokumentinio filmo „Išminties mylėtojas“ ( skirto Vydūno jubiliejiniams metams) ištrauką.

                       Gyvenimas, pasak Vydūno, – tai kelionė tobuluman. Vydūnas siekė gyvenimo ir minties idealo,  jausmo vienovės. Jam pasaulis buvo paslaptis, o jo pozicija jame – tapti geresniu.

Jūratė Stacevičiūtė,

Zarasų meno mokyklos mokytoja