ZARASŲ MENO MOKYKLA SKELBIA MOKINIŲ PRIĖMIMĄ 2016-2017 MOKSLO METAMS

Doc1

 Į formalųjį švietimą papildančias ugdymo (FŠPU) programas:

Muzikos skyriuje – mokytis groti fortepijonu, akordeonu, smuiku, violončele, gitara, fleita, trimitu ir kitais variniais pučiamaisiais. Ugdymo programos trukmė – 8 metai. Priimami 7 – 11 metų vaikai.

Choreografijos skyriuje – mokytis šokio meno pagrindų. Ugdymo programos trukmė – 7 metai.  Priimami 7 – 12 metų vaikai.

Dailės skyriuje – mokytis dailės meno pagrindų. Ugdymo programos trukmė – 7 metai. Priimami 7 – 15 metų vaikai.

Mokiniai, pilnai įvykdę ugdymo programas, gauna mokyklos baigimo pažymėjimus.

Mokestis už mokslą muzikos skyriuje – 12 eur. Dailės ir Choreografijos skyriuose – 10 eur.

Mažas pajamas gaunančioms šeimoms taikomos nuolaidos.

Į trumpalaikes neformalaus ugdymo (NU) programas:

Neformalią dailės studiją – l mokslo metų dailės ugdymo programa 6-11 metų vaikams.

Neformali šokio studija – l mokslo metų šokio ugdymo programa 6 metų vaikams.

Šokio studija „Vingurinis“ – l mokslo metų šokio ugdymo programa 13-18 metų jaunimui.

Mokestis už mokslą neformaliojo ugdymo programose – 4 eur.

Mažas pajamas gaunančioms šeimoms taikomos nuolaidos.

Konsultacijos norintiems mokytis vyks gegužės 12-13 d. ir birželio 2-3 d. 12 val.

Prašymai mokytis (turėti vaiko asmens dokumentą) priimami mokyklos raštinėje darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

(12-13 val. pietų pertrauka), tel. pasiteirauti 8 385 30 579, mob. 8 612 60012.

                                               

                                                                                                                 Zarasų meno mokyklos informacija