Struktūra ir kontaktai

KAIP MUS RASTI

 

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

0001

VADOVAS

Nuotrauka

Sigita

Keršienė

Direktorė,

III vad. kategorija

8-385-30579

8-612-60012

 sigitakersiene@gmail.com 

Nuotrauka

Rasa

Juškėnienė

Pavaduotoja ugdymui 8-677-47592  zmm.pavaduotoja@gmail.com

 

ADMINISTRACIJA

Nuotrauka

Juras Juškėnas 

Ūkvedys

Pastato prižiūrėtojas

 

8-385-30579

 

 zmm.ukis@gmail.com

Nuotrauka

Rita Paprockienė

Buhalterė sąskaitininkė

8-385-30579

8-675-14174

zmeno.buh@zarasai.lt

Nuotrauka

Loreta Mičiūnienė

Sekretorė

Archyvo tvarkytoja

8-385-30579

8-672-76608

meno.mok@zarasai.lt

 

MOKYTOJAI

Muzikos skyrius

Nuotrauka

Maksim

Bendelston

Gitaros mokytojas

8-385-30579

feniksoskrydis@gmail.com

Nuotrauka

Vida

Buivienė

Smuiko, solfedžio vyr. mokytoja

8-385-30579

vbuiviene@gmail.com

Nuotrauka

Giedrius

Lazdauskas

Trimito ir kitų varinių pučiamųjų vyr. mokytojas

8-385-30579

vpavardaitis@gmail.com

Nuotrauka

Vladimir

Mazniov

Gitaros mokytojas

8-385-30579

vovian@gmail.com

Nuotrauka

Danguolė

Petrašiūnienė

Fortepijono mokytoja ekspertė

8-385-30579

dange.p@gmail.com

Nuotrauka

Albina

Pučkienė

Akordeono, solfedžio vyr. mokytoja

8-385-30579

 

Nuotrauka

Jūratė

Stacevičiūtė

Fortepijono, muz. istorijos, choro mokytoja metod.

8-385-30579

jstaceviciute@gmail.com

Nuotrauka

Jūratė

Tumėnienė

Fleitos vyr. mokytoja

8-385-30579

jurate.tumeniene@gmail.com

Nuotrauka

Šviesuolė

Venclovaitė

Fortepijono, choro vyr. mokytoja, koncertmeisterė

8-385-30579

sviesuol@gmail.com

Nuotrauka

Liudmila

Vorobjova

Fortepijono mokytoja metod., koncertmeisterė

8-385-30579

 

Nuotrauka

Dangira

Zavackienė

Fortepijono vyr. mokytoja, koncertmeisterė

8-385-30579

danzvc@gmail.com

Nuotrauka Violeta Cvirkaitė-Bendelston Vokalo mokytoja 8-385-30579

 

Muzikos skyrius

Nuotrauka

Giedrius

Lazdauskas

Trimito ir kitų varinių pučiamųjų vyr. mokytojas

8-385-59250

vpavardaitis@gmail.com

Nuotrauka

Nomeda

Levčenkova

Fortepijono, muz. istorijos, vyr. mokytoja, koncertmeisterė

8-385-59250

 

Nuotrauka

Galina

Palagina

Fortepijono, solfedžio, vokalinio ansamblio vyr. mokytoja

8-385-59250

gpalagina@gmail.com

 

Choreografijos (šokio) skyrius

 

Nuotrauka

Vytenis

Jackūnas

Klasikinio šokio, pasaulio tautų sceninio šokio, pramoginio šokio mokytojas

8-385-30579

vytenisjackunas@yahoo.com

Nuotrauka

Rasa

Juškėnienė

Vaidybos, teatro studijos „Stogas“ mokytoja

8-385-30579

 juskeniene.rasa@gmail.com

Nuotrauka

Vanda

Politaitė

Klasikinio šokio, istorinio ir buities šokio, Lietuvių liaudies sceninio šokio, Liet.l. papročių ir folkloro mokytoja metod.

8-385-30579

vandapolitaite@gmail.com

Nuotrauka Inga Zakarauskienė Choreografijos skyriaus mokytoja

8-385-30579

meno.mok@zarasai.lt

Nuotrauka

Aleksejus

Ivanovas

Koncertmeisteris 8-385-30579

 

Dailės skyrius

Nuotrauka

Eugenijus Raugas

Spalvinės, grafinės ir erdvinės raiškos, kompozicijos, neformalios dailės studijos mokytojas metod.

8-385-30579

e.raugas@gmail.com

Nuotrauka

Ramunė Sladkevičiūtė Dainienė

Piešimo, tapybos, spalvinės, grafinės ir erdvinės raiškos, neformalios dailės studijos mokytoja metod.

8-385-30579

dainiusala@gmail.com 

Nuotrauka

Petronė Sekonienė

Dailės pažinimo ir reflektavimo, dailėtyros, grafikos mokytoja metod.

8-385-30579

 sekoniene@gmail.com