Struktūra ir kontaktai

 

VADOVAI


Paveikslėlis1

Rasa

Juškėnienė

 Direktorė

 

8-385-46261

8-677-47592

 

rasa.juskeniene@zmm.lt    

Paveikslėlis2

Irma

Gineikienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

8-385-30579

  irma.gineikiene@zmm.lt
Paveikslėlis3

Svetlana

Raugienė

Dusetų meno skyriaus vedėja

8(385)56522

8 656 12731

 

 

svetlana.raugiene@zmm.lt

 

 

ADMINISTRACIJA

Paveikslėlis4

 Vytautas Subatavičius

Ūkvedys

8-385-30579

8 608 25789

vytautas.subatavicius@zmm.lt

Paveikslėlis5

Rita Paprockienė

Buhalterė sąskaitininkė

8-385-46267

buhalterija@zmm.lt

Paveikslėlis6

Loreta Mičiūnienė

Sekretorė

Archyvo tvarkytoja

8-385-30579

8-672-76608

 info@zmm.lt

 

 

MOKYTOJAI

Muzikos skyrius

 

Maksim

Bendelston

Gitaros mokytojas

8-385-30579

 maksim.bendelston@zmm.lt

Nuotrauka

Vida

Buivienė

Smuiko, solfedžio vyr. mokytoja

8-385-30579

vida.buiviene@zmm.lt 

Nuotrauka

Giedrius

Lazdauskas

Trimito ir kitų varinių pučiamųjų vyr. mokytojas

8-385-30579

 giedrius.lazdauskas@zmm.lt

Nuotrauka

Vladimir

Mazniov

Gitaros mokytojas

8-385-30579

vladimir.mazniov@zmm.lt

Nuotrauka

Danguolė

Petrašiūnienė

Fortepijono mokytoja ekspertė

8-385-30579

danguole.petrasiuniene@zmm.lt

Nuotrauka

Albina

Pučkienė

Akordeono, solfedžio vyr. mokytoja

8-385-30579

 albina.puckiene@zmm.lt 

Nuotrauka

Jūratė

Stacevičiūtė

Fortepijono, muz. istorijos, choro mokytoja metod.

8-385-30579

jurate.staceviciute@zmm.lt 

Nuotrauka

Jūratė

Tumėnienė

Fleitos vyr. mokytoja

8-385-30579

jurate.tumeniene@zmm.lt 

Nuotrauka

Šviesuolė

Venclovaitė

Fortepijono, choro vyr. mokytoja, koncertmeisterė

8-385-30579

sviesuole.venclovaite@zmm.lt 

Nuotrauka

Liudmila

Vorobjova

Fortepijono mokytoja metod., koncertmeisterė

8-385-30579

 liudmila.vorobjova@zmm.lt 

Nuotrauka

Dangira

Zavackienė

Fortepijono vyr. mokytoja, koncertmeisterė

8-385-30579

dangira.zavackiene@zmm.lt 

Nuotrauka Violeta Cvirkaitė-Bendelston Vokalo mokytoja

8-385-30579

 violeta.cvirkaite.bendelston@zmm.lt 

 

Salako muzikos skyrius

Nuotrauka

Nomeda

Levčenkova

Fortepijono, muz. istorijos, vyr. mokytoja

8-385-59250

 nomedalevcenkova@zmm.lt

Nuotrauka

Galina

Palagina

Fortepijono, solfedžio, vokalinio ansamblio vyr. mokytoja

8-385-59250

galina.palagina@zmm.lt

 

Choreografijos (šokio) skyrius

 

Nuotrauka

Vanda

Politaitė

Klasikinio šokio, istorinio ir buities šokio, Lietuvių liaudies sceninio šokio, Liet.l. papročių ir folkloro mokytoja metod.

8-385-30579

vanda.politaite@zmm.lt

Nuotrauka Inga Zakarauskienė Choreografijos skyriaus mokytoja

8-385-30579

inga.zakarauskiene@zmm.lt

Nuotrauka

Aleksejus

Ivanovas

Koncertmeisteris

8-385-30579

aleksejus.ivanovas@zmm.lt

 

Dailės skyrius

Nuotrauka

Eugenijus Raugas

Spalvinės, grafinės ir erdvinės raiškos, kompozicijos, neformalios dailės studijos mokytojas metod.

8-385-30579

eugenijus.raugas@zmm.lt

Nuotrauka

Ramunė Sladkevičiūtė Dainienė

Piešimo, tapybos, spalvinės, grafinės ir erdvinės raiškos, neformalios dailės studijos mokytoja metod.

8-385-30579

ramune.sladkeviciute.dainiene@zmm.lt 

Nuotrauka

Petronė Sekonienė

Dailės pažinimo ir reflektavimo, dailėtyros, grafikos mokytoja metod.

8-385-30579

 petrone.sekoniene@zmm.lt