Mokestis už mokslą

DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ  2016-03-18 T-22 

PRAŠYMAS DĖL MOKESČIO MAŽINIMO (FORMA)