Mokestis už mokslą

Patvirtinti nauji mokesčių dydžiai 2022

Sprendimas dėl mokesčių dydžių 2022 liepos 8d. T – 115

Mokyklos mokesčio už mokslą tvarka

Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už Zarasų rajono savivaldybės mokyklose teikiamą neformalųjį švietimą  2016-03-18 T-22 

Prašymas dėl mokėsčio mažinimo (forma)