Mokestis už mokslą

Mokyklos mokesčio už mokslą tvarka

Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už Zarasų rajono savivaldybės mokyklose teikiamą neformalųjį švietimą  2016-03-18 T-22 

Prašymas dėl mokėsčio mažinimo (forma)